Jūsų krepšelis tuščias. Norėdami tęsti, pridėkite prekę į krepšelį.

Išvalyti viską
Iš viso mokėti:
€0,00
Patvirtinti pirkinį

Privatumo politika

2022-02

Ši svetainė priklauso ir ją valdo GIVEN Lithuania, UAB (toliau – GIVEN), kurios pagrindinė buveinė yra Krokuvos g. 53-3, Vilniuje, PVM mokėtojo kodas LT100014733717. GIVEN parengė šią privatumo politiką.

Renkamos informacijos rūšys

GIVEN svetainėje apdorojama asmenį identifikuojanti informacija, kurią GIVEN svetainės lankytojai įveda į savo naudotojo profilį, taip pat informacija apie klientų pirkinius įsigyjant juos be autorizacijos. Naudotojai neprivalo registruotis ar pateikti informacijos, prieš naršydami po Svetainę ar jos turinį.

Pirkdami Svetainėje, privalote nurodyti savo vardą, pavardę, prekės pristatymo būdą, adresą ir telefono numerį, kad mes galėtume įforminti ir pristatyti pirkinį bei vykdyti mums privalomus teisės aktų reikalavimus.

Jei Jūs registravote GIVEN profilį, mes apdorosime sistemos automatiškai priskirtą lojalumo kortelės numerį, informaciją apie pirkinius, peržiūrėtus gaminius, mokėjimo būdus ir pageidavimų sąrašą, taip pat Jūsų nurodytas specialias datas ir tai, ar norite gauti mūsų komercinius pasiūlymus.

Tais atvejais, kai pasinaudojate galimybe sudaryti mokėjimo sutartį, GIVEN turi teisę prašyti Jūsų pateikti papildomos informacijos apie Jūsų pajamas, išlaikomų asmenų skaičių, Jūsų lytį, darbą, asmens tapatybės dokumento numerį, tipą ir galiojimo laiką, kad paskolos sutartį siūlantis mūsų bendradarbiavimo partneris galėtų įvertinti Jūsų tinkamumą paskolai gauti. Sprendimui dėl paskolos suteikimo priimti bendradarbiavimo partneris naudojasi automatizuotomis priemonėmis, kurios profiliuoja Jūsų pateiktą informaciją. Jei Jūsų pajamų nepakanka, bendradarbiavimo partneris turi teisę atsisakyti suteikti Jums paskolą.

Duomenų saugojimo terminai

Jei Jūs užsiregistravote GIVEN svetainėje, mes saugosime Jūsų profilio duomenis tol, kol Jūsų profilis bus aktyvus. Jūs turite teisę prašyti ištrinti Jūsų profilį, todėl rašykite el. paštu [email protected].

Jei Jūs apsiperkate GIVEN Svetainėje neprisiregistravę, Jūsų pirkimo duomenis saugosime 5 metus nuo pirkimo datos. Jei Jūs suaktyvinote savo profilį ir naudojote jį ilgą laiką, mes nusiųsime Jums priminimo laišką, kad įsitikintume, jog ir toliau domitės mūsų paslaugomis. Jei jūsų profilis neaktyvus ilgiau nei 10 metų, GIVEN pasilieka teisę ištrinti Jūsų profilį iš anksto nusiuntusi Jums įspėjimo laišką. Informaciją apie slapukų saugojimo terminus rasite Slapukų politikoje.

Duomenų tvarkymo tikslai

Dažniausi tikslai, kokiais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, yra Jūsų pirkinio duomenų, mokėjimo tvarkymas, užsakymo pristatymas, paramos klientams teikimas, buhalterinė apskaita, garantijos užtikrinimas, rinkodaros pranešimų siuntimas, loterijų ir konkursų organizavimas. Tačiau mes apdorojame Jūsų informaciją siekdami geriau plėtoti savo verslą, pritaikyti paslaugas pagal Jūsų poreikius, taip pat pagerinti klientų aptarnavimo kokybę.

GIVEN gali paprašyti lankytojų užpildyti anketas ir dalyvauti apklausose. Jei svetainėje pateikiami atsakymai į klausimyną, jokia asmenį identifikuojanti informacija neįtraukiama. Užpildžius anketą, dalyvaujant vienoje iš GIVEN apklausų, informacija bus saugoma ir renkama anonimiškai.

Teisiniai duomenų tvarkymo pagrindai

Mes tvarkome duomenis, kurių mums reikia Jūsų pirkiniui apdoroti, tokius kaip Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo adresas, kad galėtume sudaryti ir įvykdyti pirkimo sutartį, taip pat įvykdyti savo įsipareigojimus vadovaudamiesi įstatymais.

Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą ir (arba) telefono numerį pateiktus naujienlaiškiams gauti mes tvarkysime remdamiesi Jūsų sutikimu.

Jei Jūs dalyvaujate GIVEN organizuojamame konkurse ar loterijoje, mes tvarkysime Jūsų duomenis, remdamiesi Jūsų sutikimu su konkurso arba loterijos sąlygomis, kad nustatytume nugalėtoją ir susisiektume su Jumis prizui atsiimti. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo dalyvavimą tokiame GIVEN organizuojamame konkurse ar loterijoje.

Savo klientų duomenis mes naudojame remdamiesi savo teisėtais interesais ir siekdami plėtoti savo verslą, pritaikyti jį klientų poreikiams, kurti naujus gaminius bei gerinti klientų aptarnavimo kokybę.

Tam tikruose ginčuose savo klientų duomenis mes naudojame siekdami pareikšti teisinius ieškinius arba apginti savo teises teisme ar prižiūrinčiose įstaigose, remdamiesi savo teisėtais interesais.

Trečiosios šalys, teikiančios paramos paslaugas GIVEN

Savo veiklai užtikrinti GIVEN naudojasi kitų įmonių ir asmenų paslaugomis įvairioms funkcijoms atlikti GIVEN vardu. GIVEN samdo agentūras administruoti klientų akcijas, analizuoti duomenis, apdoroti užsakymus ir teikti pagalbą klientams, taip pat paslaugų teikėjus, užtikrinančius informacinių technologijų techninę priežiūrą. Agentūros gali turėti prieigą prie asmeninės informacijos, jei tai būtina jų pareigoms vykdyti. Mes esame pasirašę sutartis su savo verslo partneriais, kad tinkamai prižiūrėtume ir kontroliuotume, ką mūsų verslo partneriai gali daryti su mūsų klientų duomenimis. Agentūros ar partneriai negali naudoti šios informacijos kitais tikslais ir privalo užtikrinti informacijos konfidencialumą.

Bendras naudojimasis duomenimis ir jų perdavimas

Mes galime atskleisti savo klientų duomenis mūsų paslaugų teikėjams, su kuriais esame pasirašę sutartis, bei teisėsaugos ir prižiūrinčiosioms įstaigoms, joms pareikalavus arba siekdami apsaugoti savo teises.

GIVEN gali bendrai naudoti su reklamos davėjais, sandorių partneriais, rėmėjais ir kitais trečiaisiais asmenimis lankytojų (pavyzdžiui, svetainės lankytojų suskirstymą pagal lytį) anoniminę statistiką, kad pritaikytų ir pagerintų svetainės turinį ir reklamą pagal naudotojų poreikius. GIVEN gali apibendrinti iš interneto žurnalų rinkmenų (naršyklės, operacinės sistemos, aplankytos svetainės ir pan.) gautus duomenis, kad suprastų, kaip naudotojai naršo svetainėje ir kurios funkcijos yra populiariausios.

GIVEN saugo asmens duomenis Latvijos Respublikos teritorijoje.

Jūsų teisės dėl dokumentų tvarkymo

Teisė į informaciją

Jūs galite paprašyti mūsų atlikti šiuos veiksmus:

 • patvirtinti, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis;
 • pateikti Jums šių duomenų kopiją;
 • suteikti Jums kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, kokius duomenis mes saugome, kokiu tikslu juos naudojame, kam juos atskleidžiame, kaip perduodame juos į užsienį ir kaip saugome, kiek laiko saugome, kokios Jūsų teisės, kaip galite pateikti skundą, kaip mes gavome Jūsų duomenis, jei tokia informacija Jums dar nepateikta šioje privatumo politikoje.

Teisė taisyti

Jūs galite paprašyti mūsų ištaisyti netikslią asmeninę informaciją.

Teisė ištrinti

Jūs galite prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmeninius duomenis, bet tik tuo atveju, jei:

 • jie nebereikalingi tam tikslui, kuriam buvo surinkti;
 • Jūs atšaukėte savo sutikimą (jei tvarkymas buvo pagrįstas sutikimu);
 • jie buvo tvarkomi neteisėtai;
 • reikia įvykdyti mums taikomą teisinę prievolę.

Mes neprivalome patenkinti Jūsų prašymo ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei Jūsų asmens duomenis reikia tvarkyti, siekiant

 • įvykdyti teisinę prievolę;
 • pateikti, įvykdyti ar ginti teisinius ieškinius.

Duomenų tvarkymo apribojimas

Jūs galite paprašyti mūsų apriboti (saugoti, bet nenaudoti) Jūsų asmens duomenis, tačiau tik tuo atveju, jei:

 • ginčijamas jų tikslumas, kad leistumėte mums patikrinti jų tikslumą;
 • tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nenorite jų ištrinti;
 • jie nebereikalingi tam tikslui, dėl kurio buvo surinkti, bet mums vis tiek jų reikia teisiniams ieškiniams pateikti, įvykdyti ar apginti;
 • Jūs pasinaudojote teise prieštarauti, o pagrindinis duomenų tvarkymo pagrindas toliau nagrinėjamas.

Jums pareikalavus apriboti, mes galime ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis, jei:

 • mes turime Jūsų sutikimą;
 • teisiniams ieškiniams pateikti, įvykdyti ar ginti;
 • kito fizinio ar juridinio asmens teisėtoms teisėms ginti.

Teisė perkelti duomenis

Jūs galite pareikalauti GIVEN išduoti Jūsų asmens duomenis susistemintu, bendrai naudojamu, elektroniniu formatu arba tiesiogiai juos „perduoti“ kitam Jūsų pasirinktam duomenų valdytojui, tačiau tik tuo atveju, jei:

 • tvarkymas pagrįstas Jūsų sutikimu arba susijęs su Jumis sudarytos sutarties vykdymu;
 • duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Teisė perkelti duomenis taikoma tik Jūsų pateiktiems duomenims.

Teisė prieštarauti

Jūs galite prieštarauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis GIVEN „teisėtais interesais“, jei manote, kad Jūsų pagrindinės teisės ir laisvės yra svarbesnės už mūsų teisėtus interesus.

Jums prieštaraujant, mes turime galimybę įrodyti, kad turime svarbių teisėtų interesų, kurie yra svarbesni už Jūsų teises ir laisves.

GIVEN netaikys mokesčio už pasinaudojimą Jūsų teisėmis, susijusiomis su Jūsų asmens duomenimis. Tačiau jei Jūsų reikalavimas susipažinti su informacija yra nepagrįstas arba per didelis, atsižvelgusi į aplinkybes, GIVEN turi teisę imti pagrįstą sumą, remdamasi administracinėmis išlaidomis. Prieš vykdydami Jūsų prašymą, mes Jums pranešime apie visas su tuo susijusias išlaidas.

Jums pateikus prašymą įvykdyti kokią nors iš čia aprašytų teisių, GIVEN pasilieka teisę paprašyti Jūsų įrodyti Jūsų tapatybę.

Atsakymo pateikimas

GIVEN atsako į užklausas per vieną mėnesį. Tačiau jei prašymai yra labai sudėtingi arba Jūs pateikėte keletą prašymų, šis laikotarpis gali būti pratęstas iki trijų mėnesių. Mes Jums pranešime, jei atsakymas užtruks ilgiau nei mėnesį.

Teisė atšaukti sutikimą

Jums užsisakius gauti GIVEN naujienlaiškius el. paštu arba telefonu, Jūs galite bet kuriuo metu juos atšaukti savo profilyje GIVEN svetainėje arba el. paštu [email protected]

Klausimai

Kilusius klausimus apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, galite pateikti el. paštu [email protected]

Kilus įtarimų dėl neteisėtos veiklos su Jūsų duomenimis, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų inspekciją adresu: L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius.